Nátyi Róbert

Publikációk

Nátyi Róbert: Széljegyzetek a Leltár 2018 című kiállításhoz. LELTÁR 70 – 2018. A 70 éves Rajz-Művészettörténet Tanszék jubileumi kiállítása. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási kiadó, 2018. 7-9. (ISBN: 978-615-5946-03-5)

Nátyi Róbert: A metafizika és a szabadság illúziói. A Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep bemutatkozása Rómában. ÚJMŰVÉSZET, 2018. november, 42- 43.

Nátyi Róbert: Ifj. Vastagh Görgy II. Rákóczi Ferencet ábrázoló lovasszobra. A művész születésének százötvenedik évfordulója alkalmából. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN, 2018. 11. 24-30.

Nátyi Róbert: Nyári konyha. Művésztelep Cereden. ÚJMŰVÉSZET, 2018. szeptember, 16-17.

Nátyi Róbert: A Reök-palota helye Szeged szecessziós építészetében. In. A Reök első évtizede 2007-2017. Szegedi Szabadtéri Játékok, 2018. 15-25.

Nátyi Róbert: ”Back Manci fényűzése…”. In. A Reök első évtizede 2007-2017. Szegedi Szabadtéri Játékok, 2018. 27-34.

Nátyi Róbert: Egy képzőművészeti koncepció alapvonásai. In. A Reök első évtizede 2007-2017. Szegedi Szabadtéri Játékok, 2018. 43-50.

Nátyi Róbert: Dugonics András ábrázolásai a képzőművészetben. Ikonográfiai vázlat. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN, 2018. július-augusztus, 12-20.

Nátyi Róbert: A természet katedrálisában. Paál László kiállítása. ÚJ MŰVÉSZET, 2018. július-augusztus, 40-41.

Nátyi Róbert: Tündérmesék koloritja. Endre Béla gyűjteményes kiállítása a Tornyai János Múzeumban. TISZATÁJ, 2018. Július-augusztus, 193-200

Nátyi Róbert: „TIZENKÉT TSILLAGÚ KORONA” – Adalékok a Napbaöltözött Asszony szegedi kegyképének ikonográfiájához. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-) Új folyam 4. (2017). Szeged, 2018. 355-362.

Nátyi Róbert: Paál László A természet katedrálisában. (kiállítási katalógus). Kecskemét: Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány, 2018. 32 p. (ISBN:978-615-00-2248-2)

Nátyi Róbert: Egy alkimista műhelyében. Henn László kiállításáról. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN, 2018. 4. 31-35.

Nátyi Róbert: „Tornyainak ez a tehetséges tanítványa…” Endre Béla gyűjteményes kiállítása. ÚJ MŰVÉSZET, 2018. április, 10-11.

Nátyi Róbert: ef Zámbó István Jézus élete ciklusának festményei. In. Jézus élete – Life of Jesus. Aknay János, ef Zámbó István, Tábori Csaba. Dunaújváros, 2018. 49-89. (ISBN 978-615-00-1133-2)

Nátyi Róbert: Látvány vagy olvasat? Kép és szöveg szerepe a képzőművészeti kiállításokon. In. A műalkotás mint látvány. Tudományos konferencia tanulmány kötet IV. Szeged, 2017. 27-39.

Nátyi Róbert: Dinnyés Ferenc (1886–1958) festőművészről − legújabb emlékkiállítása ürügyén. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN, 2018. 30:(2). 21-31.

Nátyi Róbert: Szegedi szecesszió madártávlatból. Szegedi Szabadtéri Játékok, Szeged, 2017. (ISB 978-615-80923-0-2)

Nátyi Róbert: Egy elfeledett magyar „kubista”. Bánszky Sándor (1888-1918) szegedi szobrász. Veritatis Imago, Tudományos, muzeológiai, kulturális folyóirat. (Online) Szeged, Móra Ferenc Múzeum 2017/2. 19-24.

Nátyi Róbert: Endre Béla festőművész makói kapcsolatai. Csengeriné Szabó Éva-Forgó Géza-Nagy Gábor-Szikszai Zsuzsanna (szerk.) A Makói József Attila Múzeum évkönyve II. Makó, 2018. 622-629.

Nátyi Róbert: Klimkovics Ferenc: "Salamon és Szent László kibékülése Szent István sírjánál 1083-ban" című képéről. In: Hegedűs Anita, Medgyesi Konstantin (szerk.)

Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (MUKUCSOM) 2017: Program- és absztraktkötet. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017.11.27-2017.11.29. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2017. 35. (ISBN:978- 963-9804-58-6)

Nátyi Róbert: A szegedi építészeti szecesszió vázlata. In: Brunner Attila, Mészáros Márta, Veress Dániel (szerk.). Szecesszió az Alföldön: Dolgozatok a régió művészet- és várostörténetéről. Konferencia helye, ideje: Kiskunfélegyháza, 2015. 10.05-2015.10.06. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum, 100-107.

Nátyi Róbert: Buday György: Boldogasszony búcsúja című fametszetes könyvének jelentősége. SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN, 2017. 29. évf.,11. sz. 40-45.

Nátyi Róbert: Napbaöltözött asszony vagy Napba öltözött asszony? Adalékok egy különleges ikonográfiai típus nevének etimológiájához. SZEGED Folyóirat, 2017. október. 33-35.

Nátyi Róbert: Gábor Jenő festőművész szegedi évei (1941-1947). TISZATÁJ, 2017. 10. 115-119.

Nátyi Róbert: Előszó (Köszöntő). In: D. Udvary Ildikó (szerk.). KÁOSZ ÉS REND. Budapest: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, 2017. 12-13. (ISBN:978-615-5630-03-3)

Nátyi Róbert: Szeparált terek. XXII. Nemzetközi Kortárs Művésztelep, Cered. ÚJMŰVÉSZET, 2017. 9. 18-19.

Nátyi Róbert: Idősíkok, térmetszetek. In. Fürjesi Csaba Időpárlat – Distilled Time. Pauker Collection 33. Budapest, 2017. 5-7. (ISBN: 978-615- 5456-30-5)

Nátyi Róbert: A 110 éves palota. SZEGED Folyóirat, 2017. augusztus. 15-20.

Nátyi Róbert: Szinyei Merse Pál. A természet bűvöletében. (Kiállítási katalógus). Bozsó Gyűjtemény – Kecskemét, 2017. 38. p. (ISBN: 978- 963-12-9363-0)

Nátyi Róbert: Így néztek ki ők – szegedi képzőművészportrék a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből. SZEGED Folyóirat, 2017. július. 12-19.

Nátyi Róbert: Lappangó műtárgyak. Benczúr Gyula: Mátyás és Beatrix. VERITATIS IMAGO. Tudományos, muzeológiai, kulturális folyóirat. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 2017/1. 49-52.

Nátyi Róbert: Szubjektív enciklopédizmus. Ázbej Kristóf installációja a REÖK-ben.
TISZATÁJONLINE http://tiszatajonline.hu/?p=104980 (2017)

Nátyi Róbert: Alfons Mucha, a szecesszió mestere. TISZATÁJ, 2017. április, 107-110.

Nátyi Róbert: „Emberi, túlságosan is emberi”. Duray Tibor kiállítása.
ÚJ MŰVÉSZET, 2017. március, 30-31.

Nátyi Róbert: Moholy-Nagy és a szegedi avantgárd. TISZATÁJONLINE Paper
http://tiszatajonline.hu/?p=102212 . 4 p. (2017)

Nátyi Róbert: Kultúrák találkozása In: Fürjesi Csaba, Kun Cecília, Sánta László (szerk.)

Ceredi Művésztelep - Art Colony Cered - Kunstkolonie Cered: 2011-2015. Cered: Ars Longa Művészeti Egyesület, 2016. pp. 8-11. (ISBN:978-963-08-3315-8)

Nátyi Róbert: Gardenvízió: 2013-as művésztelep In: Fürjesi Csaba, Kun Cecília, Sánta László

(szerk.) Ceredi Művésztelep - Art Colony Cered - Kunstkolonie Cered: 2011-2015. Cered: Ars Longa Művészeti Egyesület, 2016. pp. 98-117. (ISBN:978-963-08-3315-8)

Nátyi Róbert: Az Alföld vonzásában: Válogatás az alföldi festészet alkotásaiból. TISZATÁJONLINE http://tiszatajonline.hu/?p=96069. 2 p. (2016)

Nátyi Róbert: Reflexiók a gyűjteményről - Az Alföld vonzásában - Szegedi festészet – A

nyitás évei: Bevezető tanulmány In: Nátyi Róbert, Henn László András (szerk.) Egyéb szerzőség: Uliczki Mária (ford.); A Csongrád Megyei Önkormányzat képzőművészeti gyűjteménye: Rejtett kincsek. 258 p. Szeged: Csongrád Megyei Önkormányzat, 2016. pp. 11-92. (ISBN:978 963 7193 46 0)

Nátyi Róbert: Endre Béla: Önarckép. In: Dr. Nagy Imre (szerk.) 110 év műtárgy: a Tornyai János Múzeum gyűjteményeiből. Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2016. p. 146. (ISBN:978-963-7379-38-3)

Nátyi Róbert: "Lelkek halásza, szívek horgásza" - Adalékok a barokk Krisztus ikonográfia egy különleges típusához: "Fischerman of souls, angler of hearts" - Data on a special type of iconography of Christ in the Baroque Period

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-) Új folyam 3: pp. 303-308. (2016)

Nátyi Róbert: A Napbaöltözött Asszony, mint Patrona Hungariae a magyar szent királyokkal az esztergomi misekönyvben.

MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE (2014-) 2: pp. 329-336. (2015)

Nátyi Róbert: A belső katedrális: Centenáriumi tárlat a SZAB-ban

SZEGED: A VÁROS FOLYÓIRATA: VÁROSTÖRTÉNET, KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI MAGAZIN 27:(1) pp. 20-25. (2015)

Nátyi Róbert: Értékmentés: Lehel István (1917-1973) festészetéről. TISZATÁJ: IRODALMI

MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2015:(6) pp. 132-136. (2015)

Nátyi Róbert: A látó ember ünnepe: XXXVIII. SZEGEDI NYÁRI TÁRLAT.

TISZATÁJONLINE Paper http://tiszatajonline.hu/?p=80750. 3 p. (2015)

Nátyi Róbert: Ujjé!: Kortárs magyar éremművészet testközelből. TISZATÁJONLINE

2015:(31) Paper http://tiszatajonline.hu/?p=82533. 3 p. (2015)

Nátyi Róbert: A kivetett bolygó: Aba-Novák Vilmos festőművész emlékkiállítása

pp. 1-30. Móra Ferenc Múzeum, Szeged; REÖK, Szeged (2015)

Nátyi Róbert: Csend-élet: Szabó Ábel kiállítása. TISZATÁJONLINE Paper

http://tiszatajonline.hu/?p=88168. 2 p. (2015)

Nátyi Róbert: Valóság és transzcendencia: a kép kettős eseményszíntere Fischer Ernő

festészetében. In: Szigyártó Gyöngyi (szerk.) Ég és Föld között: Transzcendens világkép és létfilozófiák Fischer Ernő művészetében. Konferencia és kamara-kiállítás. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.11.09 Budapest: pp. 3-5.

Nátyi Róbert: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és a Szegedi Szabadtéri Játékok. (Buday György 1933-as díszlettervének forrásai. In. TISZATÁJ LXVIII: (12) 125-130. pp.

Nátyi Róbert: MediStáció. Henn László András kiállításáról. In. TISZATÁJ

http://tiszatajonline.hu/?p=60519

Nátyi Róbert: A Napbaöltözött Asszony, mint a Patrona Hungariae ikonográfiai típusa. PhD disszertáció, ELTE BTK Művészettörténet Doktori Iskola. In. http://doktori.btk.elte.hu//art/natyirobert/diss.pdf 327 pp.

Nátyi Róbert: Tóth Kovács József. (Bevezető tanulmány). ART.SALON:TÁRSALGÓ, Budapest, 80. p. (ISBN: 978-963-88568-7—6)

Nátyi Róbert: A kőbe zárt fény metaforája. Popovics Lőrinc katalógus (előszó). Szeged, 1-2.

pp.

Nátyi Róbert: Virtuális lét-Virtual existence. (Fürjesi Csaba kiállítási katalógus). REÖK,

Szeged 24. p. 1. pp.

Nátyi Róbert: A belső katedrális. In: Fischer Ernő. Fischer Ernő, 1914-2002. 83 p. Budapest: Fischer E. Alapítvány, 2012. pp. 3-9. (ISBN: 978-963-06-9228-1 )

Nátyi Róbert: A megfagyott zsáner: Csernus Tibor műtermében. In. ÚJ MŰVÉSZET 23: (12) pp. 22-23.

Nátyi Róbert: Kézjegy. Pataki Ferenc jubileumi kiállítás. (katalógus előszó). REÖK, Szeged. 1. pp.

Nátyi Róbert: Gondolatok Papp György Légtérben című zománc triptichonja kapcsán. In:

Papp György tűzzománcai és grafikái = Fire enamels and graphics of György Papp / [... szerk., adattár Kopasz Ildikó] ; [reprod... Kiss László]. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2011. pp. 48-50. (ISBN: 978 963 9927 43 8 )

Nátyi Róbert: Gondolatok a művészettörténésztől. In. Lázár Pál Emlékkönyv (Berkecz Éva szerk.). Szeged, 4. p

Nátyi Róbert: Szent István segítséget kér Szűz Máriától Konrád császár ellen. In: Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György (szerk.)„ Fons, skepsis, lex”: Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2010. pp. 287-97.

Nátyi Róbert: Csáki Róbert 2009. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. 63. p

(ISBN: 978 963 88568 1 4 )

Nátyi Róbert: Újra Vásárhely. In. ÚJ MŰVÉSZET 20: (1-2). pp. 37-39.

Nátyi Róbert: Életvonal-Lifeline. Zoltánfy István (1944-1988) emlékkiállítás. (Katalógus

előszó). REÖK, Szeged, 24. p.

Nátyi Róbert: Csáki Róbert. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 159. p. (ISBN: 978 963 7432 97 2 )

Nátyi Róbert: Csáki Róbert a Forrás Galériában, In. ARTMAGAZIN 5: (29). 86-87.

Nátyi Róbert: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom barokk sekrestyeszekrényének ikonográfiája. In: Barna Gábor (szerk.)

Kép, képmás, kultusz. . Szeged: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2006. pp. 70-75.

Nátyi Róbert: Popovics Lőrinc. (Katalógus előszó). Szeged, 3-4. pp.

Nátyi Róbert: XXIII. Szegedi Nyári Tárlat (katalógus előszó). Szeged, 2003.

Nátyi Róbert: Lázár Pál. In. SZEGED 14: Szeged, 2002.

Nátyi Róbert: Buday György grafikai munkássága. In. SZEGED 14: (4). 23-25. pp.

Nátyi Róbert: A Szeged-alsóvárosi templom barokk berendezése. In. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE - IRODALOM ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (2) pp. 5-65.

Nátyi Róbert: Hommage á Franz Kafka. Maurits Ferenc tárlata a Kass Galériában. DM, 1998. nov. 19. 7. p.

Nátyi Róbert: Szemelvények az Ifjúsági Házban. Válogatás a Dunajvárosi Kortárs Művészeti Intézet anyagából. DM, 1998. nov. 17. 6. p.

Nátyi Róbert: A vonal metafizikája. Kajári grafikái a Fekete-házban. DM, 1998. okt. 3. 9. p.

Nátyi Róbert: Navigare necesse est. A VII. szegedi táblaképfestészeti biennálé képeiről. DM, 1998. aug. 1. 6. p.

Nátyi Róbert: Vaszary János emlékkiállítása. A naturalizmustól az expresszionizmusig. DM, 1998. júl. 22. 6. p.

Nátyi Róbert: „Ahol a bölcs értelem uralkodik”. Egry József emlékkiállítása. DM, 1997. dec. 9. 4. p.

Nátyi Róbert et al.: A Művészettörténeti Értesítő első negyven évfolyamának repertóriuma

(1952-1991). MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ XLII. (1993) 3-4 sz. 227-323. (Társszerző)