Nátyi Róbert

Tudományos konferenciák

Konferenciaszervezés

2017. május 17-18. Buday Árpád és Buday György tudományközi konferencia. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és Régészeti Tanszék

2009. április 9 Művészet és pedagógia Fischer Ernő életművében (SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék)

Tudományos konferencia részvétel:

2006. augusztus 30. A különböző festészeti hamisítási módszerek áttekintése művészettörténeti példákkal illusztrálva. VII. Makói pedagógiai konferencia. „Szakma vagy hivatás”. Pedagógus értékek a közoktatásban.

2006. október A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom barokk sekrestyeszekrényének ikonográfiája. Kép, képmás, kultusz. Szeged, SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

2009. április 9. „A szimbolikus forma felé”. Fischer Ernő egy intellektuális festő. Művészet és pedagógia Fischer Ernő életművében (SZTE JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék)

2014. március 27-28. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és a Szegedi Szabadtéri Játékok. (Buday György 1933-as díszlettervének forrásai). Tér, Művészet, Szellemiség Tudományos Konferencia a Szegedi Szabadtéri Játékok újraindításának 55. évfordulója alkalmából. REÖK, Szeged.

2014. november A XIX. század öröksége. Lechner Ödön és a szegedi városháza 100 éves a zentai városháza építészettörténeti konferencia. Zenta

2015. október 5-6. A Reök-palota helye Szeged szecessziós építészetében. Városépítő polgármesterek és az „alföldi szecesszió” tudományközi konferencia. Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, ELTE BTK Művészettörténeti Intézet.

2015. november 9. Valóság és transzcendencia, a kép kettős eseményszíntere Fischer Ernő festészetében. Ég és föld között. Transzcendens világkép és létfilozófiák Fischer Ernő művészetében. Konferencia, Budapest.

2015. december 9. Benczúr Gyula: Mátyás és Beatrix című képéről. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében Fölolvasó ülés. MFM, Szeged.

2016. november 29. Tornyai János (1869-1936) művészete. Tornyai és Espersit kapcsolata. Espersit János emlékkonferencia. József Attila Múzeum, Makó.

2016. november 30. Tivoli a magyar festészetben – Telepy Károly Tivoli vízesés című képének művészettörténeti háttere. Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében. MFM, Szeged.

2017. május 18. Buday György Boldogasszony búcsúja fametszetes illusztrációi. MTA Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék